Kontakt und Pressearbeit:
Nora Thiele
Tel.: 0179 4556126
E-Mail: contact@playgroundfestival.de

Verein:
Thomas Lehmann
Tel.: 03643 400171
E-Mail: verein@playgroundfestival.de